header2 

SAMENAANKOOP STOOKOLIE VAN 9 NOVEMBER 2022 : de groepsaankoop werd toegewezen aan de firma Comfort Energie uit Hasselt  aan de prijs van € 1,1556.per liter (voor de gewone stookolie die in alle ketels gestookt kan worden).

De firma heeft beloofd om volgende week al te starten met de leveringen. U kan de firma bereiken op het nummer 011-299510.

Vergeet niet om de mazoutcheque aan te vragen. U kan deze cheque slechts éénmaal aanvragen.

De éénmalige premie van € 300 is bedoeld voor wie stookolie liet of laat leveren tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Je hebt de faktuur, het betalingsbewijs, uw rijksregisternummer en een bankrekeningnummer nodig.

Je kan de premie online of op papier aanvragen.

Het ondernemingsnummer  van Comfort Energy dat je op het formulier moet noteren is BE0458.280.458   

Kijk eens op deze website  https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van voor meer informatie.

Weet jij toch niet goed hoe jij die premie moet aanvragen, neem dan contact op met het OCMW van uw gemeente. Voor Pelt 011 949484.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Tuinhier klein 0