header2

Privacybeleid

Tuinhier Overpelt is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik  om zo  uw privacy te respecteren.en te waarborgen.


Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?
In het kader van zijn werking legt Tuinhier Overpelt gegevens vast
-        Voor leden: voornaam, naam, woonplaats, adres, lidnummer en eventueel telefoonnummer en geboortejaar en email.
-        Persoonsgegevens die Tuinhier Overpelt bekomt via de bestelformulieren samenaankoop en inschrijvingen voor bloemschiklessen, speciale activiteiten , dagtrips en reizen worden  opgenomen in de databestand van Tuinhier Overpelt.

Doeleinden van de verzamelde gegevens:
  Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering wanneer ze nodig zijn voor de organisatie van een bepaalde activiteit.  In concreto gaat het over:
-        bezorgen van de ledengegevens voor het versturen van het Magazine/lidkaart en informatie voor activiteiten
-        het opladen van mailadressen voor het versturen van een nieuwsbrief
-       de deelnemerslijsten voor uitstappen en reizen.

 Hoe lang bewaart Tuinhier Overpelt uw gegevens?
Tuinhier Overpelt bewaart uw gegevens na beëindiging van het abonnement. Dit om eventuele herabonnering of hernieuwde samenwerking administratief vlotter te laten verlopen.
 Wie zich inschreef voor de nieuwsbrief blijft opgenomen in het bestand. U kunt u zelf verwijderen van deze lijst via een melding aan het secretariaat..

Rechten van de betrokkene
 Tuinhier Overpelt verzamelt en gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Tuinhier Overpelt op voorhand uw toestemming hiervoor 1eeft verkregen. Deze toestemming kunt u steeds intrekken, zonder uitleg verschuldigd te zijn.
 U beschikt over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan via een schriftelijke aanvraag (inclusief kopie identiteitskaart) aan Tuinhier Overpelt, een kopie ontvangen van uw gegevens die wij van u bewaren. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te schrappen, niet verder te gebruiken of te bezorgen aan een door u toegewezen derde partij.
Indien u van mening bent dat uw rechten niet of onvoldoende werden nageleefd, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Meer info op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  Tuinhier Overpelt vraagt uitdrukkelijk om eerst melding te maken van uw probleem bij Tuinhier Overpelt zelf via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Beheer en beveiliging
 Tuinhier Overpelt behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Indien er belangrijke wijzigingen gebeuren, worden deze bekend gemaakt via deze webpagina  www.tuinhieroverpelt.be

Disclaimer

Tuinhier Overpelt streeft ernaar om op of via onze website steeds correcte en actuele informatie weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen. De vereniging"Tuinhier Overpelt" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Tuinhier Overpelt wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van de informatie op deze website.

De Website van “TuinhierOverpelt” bevat weblinks. Deze links zijn puur  informatief en “Tuinhier Overpelt” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt en de eventuele consequenties, hieruit voortvloeiende.

Disclaimer: The information in this website has been provided by members of  “Tuinhier Overpelt”. While the information is believed to be true and accurate, neither the “Tuinhier Overpelt ”, the authors, the webmaster or the society members can not accept any legal responsibility for any errors, mistakes, typos or omissions that may have been made. “Tuinhier Overpelt”, makes no warranty, expressed or implied with respect to the material contained in this website.

We have no association and hold no responsibility for the links on this site!

Pagina bijgewerkt op 21 april 2020.